Synonymer på svenska

Synonymer på svenska helt gratis hos Synonymordboken. Här nedan ser du de senast uppdaterade orden. Du kan söka efter synonymer till höger om du besöker oss via en stationär dator och längst ner om du besöker oss med en mobiltelefon.

Äng

Här är några synonymer till ordet Äng:

Synonymer till äng

Här följer några ord som kan användas som synonymer till ordet äng:

 • Gräsmark
 • Slätt
 • Bete
 • Gräsfält
 • Pasture
 • Gräsland
 • Meadow
 • Grönbete
 • Gräsplätt
 • Ljungmark

Exempel på användning av ordet äng

Här följer några exempel på hur ordet äng kan användas i meningar:

 • Barnen sprang glatt över ängen i jakt på fjärilar.
 • På våren blommar ängen upp i alla regnbågens färger.
 • Kossorna betade lugnt på den soliga ängen.
 • Det är härligt att ha en picknick på en blommande äng.
 • Från bergets topp hade man en underbar utsikt över den vidsträckta ängen.
 • Fåglarna kvittrade och vinden rufsade mjukt i gräset på ängen.
 • Många arter av vilda blommor kan hittas på denna äng.
 • Ängen vid huset är perfekt för sommarens lekar och spel.
 • När regnet föll, doftade ängen så friskt och jordnära.
 • Varje morgon gick hon sin promenad och passerade den vackra ängen.

Vad betyder äng?

Äng refererar till en öppen mark täckt av gräs, oftast omgiven av träd eller skog. Ängar kan vara naturliga eller skapade av människor genom jordbrukspraxis. De kan användas för betesmark för djur eller för rekreation. Ängar är viktiga ekosystem som stöder en mängd olika växter och djur och erbjuder en rad ekologiska tjänster, inklusive erosionsskydd och pollinatorhabitat.

Hur stavas äng?

Äng stavar man precis som det låter: Ä-N-G. Alltså inte Ängg eller eng.

Äng, ängen eller ängarna? Vad är rätt böjning?

Rätt böjning av ordet är äng i singular, ängen i bestämd form singular, och ängarna i bestämd form plural. ”Äng” betecknar en gräsmark, medan ”ängen” och ”ängarna” är specifika former som hjälper till att peka ut en specifik äng eller flera ängar. Det är viktigt att använda rätt form av ordet beroende på sammanhanget.

Överlag

Här är några synonymer till ordet Överlag:

Synonymer till Överlag

Här följer några ord som kan användas som synonymer till ordet överlag:

 • Generellt
 • För det mesta
 • I huvudsak
 • I stort sett
 • I allmänhet
 • Vanligen
 • Nästan alltid
 • Vanligtvis
 • Typiskt
 • Normalt

Exempel på användning av ordet Överlag

Här följer några exempel på hur ordet överlag kan användas i meningar:

 • Överlag bör du vara noga med granskningen av det du just har lärt dig.
 • Hennes ord krävde överlag en mer noggrann analys än vad som först verkade.
 • Det är viktigt att överlag vara noga med de ord man använder.
 • Vi måste överlag vara noggranna med analysen av problemet för att hitta en lösning.
 • Bedömningen av hans handlingar krävde överlag noggrannhet.
 • Det är viktigt att överlag vara noga med de ord man använder för att undvika missförstånd.
 • Han kunde överlag inte uttrycka sina känslor på ett tillfredsställande sätt på grund av brist på noggrannhet.
 • Överlag i utvärderingen av hans beslut innebar att han ville ta fullständig kontroll över situationen.
 • Det är viktigt att överlag inte missförstå det hon sa på grund av brist på noggrannhet.
 • Jag är överlag fortfarande osäker på noggrannheten i bedömningen av det nya förslaget.

Vad betyder Överlag?

Överlag är en term som används för att beskriva något som är sant i de flesta fall eller under största delen av tiden. Det används för att generalisera en situation, ett tillstånd eller ett beteende. Det innebär att det finns undantag, men att det angivna gäller för det mesta. Att förstå innebörden av ”överlag” i olika sammanhang kan hjälpa till att kommunicera mer effektivt och undvika missförstånd.

Hur stavas Överlag?

Överlag stavar man precis som det låter: Ö-V-E-R-L-A-G. Alltså inte Överlagg eller överllag.

Överlag eller över lag? Vad är rätt stavning?

Rätt stavning av ordet är överlag. Det ska alltså skrivas som ett sammanhängande ord, inte med mellanrum mellan ”över” och ”lag”. Ordet ”överlag” kommer från de två separata orden ”över” och ”lag” men har sedan länge sammanskrivits till ett ord i svenskan. ”Överlag” används för att uttrycka att något gäller i allmänhet eller för det mesta.

Att skriva ”över lag” skulle innebära en annan betydelse. Detta eftersom ”lag” i svenskans innebär något som rättsligt reglerar ett visst område, och ”över” i det här sammanhanget skulle kunna tolkas som ”överordnad”. Alltså skulle ”över lag” kunna tolkas som att något är överordnat lagar, vilket inte är vad ”överlag” betyder.

Därför ska man skriva ”överlag” när man menar ”i allmänhet” eller ”för det mesta”.

Opålitlig

Här är några synonymer till ordet Opålitlig:

Synonymer till Opålitlig

Här följer några ord som kan användas som synonymer till ordet opålitlig:

 • Osäker
 • Ostadig
 • Föränderlig
 • Opålitbar
 • Opålitligtvis
 • Osäkerhetsfaktor
 • Icke-tillförlitlig
 • Svajig
 • Opålitligkälla
 • Opålitlighet

Exempel på användning av ordet Opålitlig

Här följer några exempel på hur ordet opålitlig kan användas i meningar:

 • Den opålitliga källan gjorde att jag tvivlade på sanningshalten i uppgifterna.
 • Trots hans opålitliga uppträdande valde jag att lita på honom den här gången.
 • Det är viktigt att verifiera informationen då den kommer från en opålitlig källa.
 • Vi måste vara medvetna om riskerna med att lita på opålitlig information.
 • Opålitliga vittnen kan förvränga rättegångens utfall.
 • Det är viktigt att granska alla fakta noga, särskilt när de kommer från opålitliga källor.
 • Opålitliga produkter leder ofta till kundklagomål och returer.
 • För att undvika missförstånd, bör man undvika att använda opålitlig information.
 • Opålitliga löften skadar ofta relationer och skapar misstro.
 • Jag är osäker på om jag kan lita på denna information, den verkar opålitlig.

Vad betyder Opålitlig?

Opålitlig är en term som används för att beskriva något eller någon som inte är pålitlig eller stabil. Det kan referera till information, personer, produkter eller tjänster som inte håller måttet eller som ofta sviker förväntningarna. Att förstå innebörden av ”opålitlig” i olika sammanhang kan hjälpa till att navigera och ta välgrundade beslut baserade på kvalitet och tillförlitlighet.

Hur stavas Opålitlig?

Opålitlig stavar man precis som det låter: O-P-Å-L-I-T-L-I-G. Alltså inte Opålitlighet eller Opålittlig.

Opålitlig eller O pålitlig? Vad är rätt stavning?

Rätt stavning av ordet är opålitlig. Det ska alltså skrivas som ett sammanhängande ord, inte med mellanrum mellan ”o” och ”pålitlig”. ”Opålitlig” är motsatsen till ”pålitlig” och beskriver något eller någon som inte kan litas på.

Att skriva ”o pålitlig” skulle vara grammatiskt inkorrekt. I svenska språket skrivs prefixet ”o-” ihop med det ord det föregår, såsom i ”okänd”, ”osynlig” eller ”oärlig”.

Därför ska man skriva ”opålitlig” när man menar att något eller någon inte är pålitlig.

Mjäll

Här är några synonymer till ordet mjäll:

Synonymer till Mjäll

 • flingor
 • hudflagor
 • hårbottenproblem
 • skorv
 • hårbottenskada
 • scalp flakes (engelska)
 • huvudskrap

Exempelmeningar med ordet mjäll

Här är några exempelmeningar med ordet mjäll:

 • Han började märka att han hade mjäll när han såg små flingor på sina axlar.
 • Hon köpte en specialschampo för att behandla sitt mjäll.
 • Mjäll kan vara ett resultat av torr hårbotten eller en svampinfektion.
 • Det finns många hushållskurer som sägs kunna minska mjäll.
 • Att ändra sin kost kan ibland hjälpa mot mjäll.
 • Om du har problem med mjäll, kan det vara bra att rådfråga en dermatolog.
 • Det är inte ovanligt att uppleva mer mjäll under vintermånaderna.
 • Genom att regelbundet massera hårbotten kan du förebygga mjäll.
 • Mjäll kan vara både irriterande och pinsamt, men det finns behandlingar som kan hjälpa.
 • Att undvika att kli sig i hårbotten kan minska risken för att få mjäll.

Vad betyder mjäll?

 • Skaliga hudflagor: Mjäll är små skaliga hudflagor som lossnar från hårbotten. Det är oftast ett symptom på en torr hårbotten eller en reaktion på vissa produkter.
 • En vanlig hårbottenåkomma: Mjäll är en vanlig åkomma som många människor upplever vid någon tidpunkt i sitt liv. Det kan variera i allvarlighetsgrad från mild till svår.
 • Orsakas av olika faktorer: Mjäll kan orsakas av olika faktorer, inklusive svampinfektioner, seborré eller reaktioner på hårprodukter. Det är viktigt att identifiera orsaken för att kunna behandla den effektivt.
 • Kan behandlas med specialprodukter: Mjäll kan behandlas med specialschampon och produkter som är utformade för att lindra symptom och behandla underliggande orsaker.
 • Inte ett tecken på dålig hygien: Trots att det ibland kan vara kopplat till dålig hygien, är mjäll oftast inte ett tecken på det. Det kan vara ett resultat av olika hudåkommor eller sjukdomar.

Ordet mjäll används för att beskriva de små vita eller gula flagorna som kan uppträda i hårbotten av olika anledningar. Det är viktigt att förstå orsakerna bakom mjäll för att kunna behandla det effektivt. Det finns olika behandlingar tillgängliga, inklusive schampon och hemmabehandlingar, som kan hjälpa till att kontrollera eller eliminera symtomen.

Det är viktigt att komma ihåg att termen kan ha olika konnotationer beroende på sammanhanget den används i, och att mjäll kan vara en känslig fråga för vissa. Att söka medicinsk rådgivning kan vara ett klokt steg om mjäll är ett pågående problem.

Alltmer eller allt mer?

Att förstå när man ska använda ”alltmer” och ”allt mer” kan vara något klurigt, eftersom båda termerna används i svenskan och i många sammanhang kan de uppfattas som synonyma. Men det finns vissa subtila skillnader som kan vara värda att tänka på. Här är en omfattande guide som tar upp olika aspekter av detta:

Bakgrund och Etymologi

För att få en djupare förståelse av dessa termer kan det vara användbart att börja med att utforska deras etymologiska rötter och hur de har utvecklats över tiden i svenskan.

 • Alltmer: Detta ord har utvecklats från sammanslagningen av ”allt” och ”mer”, och tenderar att betyda ”i ökande grad” eller ”mer och mer”.
 • Allt mer: Denna fras består av de separata orden ”allt” och ”mer”, och används ofta för att beteckna en stegvis ökning, men kan också användas synonymt med ”alltmer” i vissa sammanhang.

Grammatiska och Stilistiska Överväganden

Nu när vi har en grundläggande förståelse av termernas ursprung, låt oss överväga några av de grammatiska och stilistiska aspekterna som kan påverka när man väljer att använda den ena termen framför den andra.

Sammanhang:

 • Alltmer används ofta i en mer formell, litterär eller poetisk kontext.
 • Allt mer kan användas i både formella och informella sammanhang, och uppfattas ibland som mer vardagligt.

Stilistiska Skillnader:

 • Alltmer: Används för att skapa en känsla av en kontinuerlig, gradvis ökning. Det ger ett slags flyt och är lite mer poetiskt.
 • Allt mer: Detta kan uppfattas som en mer diskret, stegvis ökning, vilket kan vara mer lämpligt när man beskriver en serie av ökande händelser eller fenomen.

Syntax och Struktur:

 • Alltmer: Eftersom det är ett sammansatt ord, används det ofta ensamt eller före ett adjektiv eller adverb.
 • Allt mer: Som en fras med två separata ord, kan ”allt mer” vara mer flexibelt i hur det kan användas i en mening, och kan fungera väl i komplexa meningar.

Exempel och Användning

Låt oss nu titta på några exempel på hur dessa termer kan användas i olika sammanhang.

Alltmer:

 • Vi blir alltmer beroende av teknologi.
 • Han blev alltmer irriterad med situationen.

Allt mer:

 • Vi ser allt mer evidens för detta fenomen.
 • Hon kände sig allt mer isolerad.

Sammanfattning och Tips

För att bestämma när du ska använda ”alltmer” eller ”allt mer”, överväg följande tips:

 1. Tänk på sammanhanget: Är det en formell eller informell situation?
 2. Överväg stil och ton: Vilken term ger den känsla eller ton du vill förmedla?
 3. Strukturella överväganden: Vilken term passar bäst med den övriga meningsstrukturen?

Genom att beakta dessa aspekter kommer du att vara väl rustad att använda ”alltmer” och ”allt mer” korrekt och effektivt i ditt skrivande. Det är också viktigt att komma ihåg att språket ständigt utvecklas, och att det som är ”rätt” eller ”fel” kan variera beroende på regionala eller kulturella normer. Det är alltid en bra idé att vara uppmärksam på hur andra använder språket och att vara öppen för att anpassa ditt eget bruk över tid.

Framförallt eller framför allt

Framförallt eller framför allt? Vilket är rätt? Både framför allt och framförallt är korrekta sätt att skriva uttrycket på svenska, men de används i något olika sammanhang. Här är en mer detaljerad förklaring:

 • Framför allt: Används när du vill betona ”allt” i meningen. Det används oftast i början av en mening eller efter en komma, för att betona det viktigaste punkten eller aspekten i en diskussion eller argumentation. Exempel: ”Han är, framför allt, en ärlig person.” Här betonas att personens ärlighet är det mest framträdande eller viktigaste draget.
 • Framförallt: Används som en synonym till ”särskilt” eller ”speciellt”. Exempel: ”Hon gillar att äta frukt, framförallt äpplen.” Här betyder ”framförallt” ungefär ”särskilt” eller ”i synnerhet”.

Observera att det finns lite olika åsikter om när man ska använda ”framför allt” jämfört med ”framförallt”. Svenska språket förändras ständigt och olika regler och konventioner kan vara föremål för diskussion. Generellt sett kan du dock följa riktlinjerna ovan för att avgöra när du ska använda ”framför allt” respektive ”framförallt”.

En bra tumregel för framförallt eller framför allt

En bra tumregel är att om du kan ersätta ”framförallt” med ”särskilt” eller ”speciellt” och meningen fortfarande har samma innebörd, då är det korrekt att skriva det som ett ord. Om du istället vill betona vikten av ”allt” i meningen, bör du skriva det som två ord, ”framför allt”.

Kom ihåg att detta gäller för skriftligt språk; i tal skiljer sig inte uttrycken åt och det är upp till skribenten eller talaren att bestämma vilken form som bäst passar innehållet och tonen i deras text eller tal. Om du är osäker kan det vara bra att konsultera en ordbok, grammatikbok eller pålitlig webbplats för mer information.


Är det något fel på sidan Framförallt eller framför allt?

Om du har hittat något fel på sidan Framförallt eller framför allt får du väldigt gärna tips oss om det. Ibland smyger det sig in fel och då vill vi rätta till dessa så snabbt vi kan.

Istället eller i stället

Istället eller i stället? Vilket är rätt? ”Istället” och ”i stället” är två varianter av samma uttryck på svenska. Båda används och accepteras, men användningen kan variera beroende på kontext och personlig stil. Läs vidare för att veta när du ska använda vilket.

 • I stället: Denna variant används när man vill betona ”stället” i meningen. Det är oftast i skrivna texter och används för att lägga vikt vid ordet ”stället”. Exempel: ”Vi gick inte till parken, vi gick till stranden i stället.” Här läggs fokus på att personerna gick till en annan plats än den ursprungligen planerade.
 • Istället: Denna form används oftast som en synonym till ”som ersättning för” eller ”som alternativ till”. Det är en mer informell variant som kan användas i både tal och skrift. Exempel: ”Hon tog bussen istället för att gå.” Här betyder ”istället” något i stil med ”som ett alternativ till”.

En tumregel för istället eller i stället

Även om både ”i stället” och ”istället” är korrekta och används i svenskan, kan det finnas små nyansskillnader i användningen beroende på kontext och stil. En tumregel är att om du kan byta ut ”istället” med ”som alternativ till” och meningen fortfarande behåller sin ursprungliga innebörd, då kan du skriva det som ett ord. Om du istället vill betona ordet ”stället” i meningen, bör du skriva det som två ord, ”i stället”.

Återigen, detta är bara generella riktlinjer och svenska språket är flexibelt. Det finns utrymme för personlig preferens och stil, och det är upp till varje skribent att bestämma vilken form som bäst passar deras text.


Är det något fel på sidan Istället eller i stället?

Tips oss gärna om du hittar något fel på sidan Istället eller i stället här ovan. Det gör du enkelt under kontakta oss.

Explicit

Här är några synonymer till ordet explicit:

Synonymer till Explicit

 • tydlig
 • klar
 • utförlig
 • direkt
 • otvetydig
 • uppenbar
 • uttrycklig
 • precis
 • exakt
 • unmissable
 • tydliggjord
 • öppen
 • fastslagen
 • utan tvivel
 • fullständig
 • klargjord

Exempelmeningar med ordet explicit

Här är några exempelmeningar med ordet explicit:

 • Vi behöver en explicit förklaring på vad som hänt.
 • Författaren gav en explicit beskrivning av händelseförloppet i boken.
 • De gav oss explicit instruktioner om hur vi skulle utföra arbetet.
 • Det var en explicit varning om att inte gå närmare kanten.
 • Kontraktet inkluderade en explicit klausul som reglerade försäkringsansvaret.
 • Det var en explicit kravspecifikation som specificerade vilka funktioner som skulle finnas i produkten.
 • Det är viktigt att vara explicit när det gäller att sätta gränser och förväntningar i en relation.
 • Politikern gjorde en explicit uttalande om sin inställning till invandring.
 • Vi måste ge en explicit förklaring till varför vi behöver den här informationen.
 • De gav oss en explicit instruktion om hur man skulle använda apparaten.

Vad betyder explicit?

 • Klart och tydligt: Explicit betyder främst klart och tydligt och används för att beskriva något som är uttryckt på ett otvetydigt sätt, utan tvetydighet eller missförstånd.
 • Grafiskt eller sexuellt explicit: Explicit kan också användas för att beskriva något som är grafiskt eller sexuellt explicit, det vill säga något som innehåller detaljerad eller grafisk beskrivning av sexuella handlingar eller våld.
 • Tydlighet: Explicit kan också användas för att betona att något är uttryckt tydligt eller klart, eller för att beskriva någon som är öppen och uppriktig i sitt sätt att tala eller skriva.
 • Uttalat: Explicit kan också betyda uttalat eller uttryckt direkt och utan omsvep, särskilt i fråga om åsikter eller känslor.
 • Omvänt: Explicit kan också betyda att något är så självklart eller uppenbart att det inte behöver uttryckas eller förklaras på ett detaljerat sätt.

Ordet explicit används för att beskriva något som är tydligt och klart uttryckt, utan missförstånd eller tvetydighet. Det kan också användas för att beteckna något som är direkt och omedelbart uttryckt. En explicit förklaring eller instruktion är en som är tydlig och utförlig utan utelämnanden eller missförstånd.

Det är viktigt att komma ihåg att orden kan ha olika betydelser beroende på sammanhanget de används i. Ordet explicit kan alltså betyda olika saker beroende på vilken kontext det används i. Det är också viktigt att tänka på att användningen av ordet kan variera mellan olika regioner eller kulturer.

Namne

Här är några synonymer till ordet namne:

Synonymer till Namne

 • namnbroder
 • namnsyster
 • liknamnad
 • dubbelgångare
 • identitet
 • motpart
 • pendant
 • tvilling
 • spegelbild

Exempelmeningar med ordet namne

Här är några exempelmeningar med ordet namne:

 • Det var en konstig känsla att träffa sin namne för första gången.
 • Jag blev överraskad när jag upptäckte att min kollega faktiskt var min namne.
 • Min namne och jag har mycket gemensamt, vi delar inte bara samma namn utan även samma intressen.
 • Att hitta en annan person med samma namn på sociala medier känns alltid lite konstigt, som att man stöter på sin namne i cyberrymden.
 • Min namne i klassen och jag brukade alltid bli förväxlade av lärarna.
 • Trots att vi är namnen så skiljer vi oss åt på många punkter.
 • Jag blev förvånad när jag insåg att min namne också bodde i samma stad.
 • Trots att hon är min namne, har vi väldigt olika personligheter.
 • Jag kunde inte låta bli att skratta när jag såg att min namne också hade samma typ av hund.
 • Min namne och jag bestämde oss för att träffas och ta en kopp kaffe tillsammans, det var en intressant upplevelse.

Vad betyder namne?

 • Person med samma namn: Namne är ett substantiv som används för att beskriva en person som har samma namn som en själv.
 • Identitet: Namne kan också användas för att hänvisa till någon som delar samma identitet eller karaktärsegenskaper.
 • Dubbelgångare: Ibland används namne för att referera till någon som inte bara har samma namn, utan också har liknande utseende eller beteende.

Namne är ett ord som beskriver en person som delar samma namn som en annan individ. Ofta kan det leda till en känsla av gemenskap eller förväxling, beroende på sammanhanget. Det är viktigt att komma ihåg att även om två personer är namnen, kan de fortfarande ha mycket olika personligheter, erfarenheter och livsstilar.

Frimodig

Här är några synonymer till ordet frimodig:

Synonymer till Frimodig

 • orädd
 • självsäker
 • modig
 • tappert
 • fearless (om vi inkluderar engelska ord)
 • bestämd
 • frispråkig
 • outtröttlig
 • orubblig
 • stark
 • självgående
 • upprätt
 • ärlig
 • bestämt
 • resolut

Exempelmeningar med ordet frimodig

Här är några exempelmeningar med ordet frimodig:

 • Han var frimodig nog att stå upp mot orättvisor trots risken att bli avvisad.
 • Det krävs en frimodig person att tala sanning till makt.
 • Även om hon var ung, visade hon en frimodig ande som inspirerade alla omkring henne.
 • Att vara frimodig betyder inte att man är utan rädsla, men att man handlar trots den.
 • Med ett frimodigt hjärta trädde han fram och delade sin berättelse med världen.
 • Det krävs frimodighet för att gå emot normen och skapa sin egen väg.
 • Han var känd för att vara frimodig i alla situationer, oavsett konsekvenserna.
 • Genom att vara frimodig i ditt tal kan du förändra världen.
 • Varje steg han tog, visade han sin frimodighet och trodde på rättvisan.
 • Att vara frimodig är att vara fri från begränsningar som hindrar dig från att vara sann mot dig själv.

Vad betyder frimodig?

 • Orädd: Att vara frimodig innebär att vara orädd inför utmaningar eller hot.
 • Självsäker: En frimodig person har förtroende för sina egna förmågor och tar hand om svåra situationer med lätthet.
 • Ärlig: Frimodighet kan också innebära att vara uppriktig och ärlig, även när det är svårt eller obekvämt.