Relativt

Här är några synonymer till ordet relativt:

Synonymer till Relativt

 • förhållandevis
 • relaterat till
 • proportionellt
 • beroende av
 • jämfört med
 • i relation till
 • omkring
 • cirka
 • närmare bestämt
 • ungefär
 • med avseende på
 • så pass
 • med tanke på
 • till viss del
 • allt efter
 • vid jämförelse med

Exempelmeningar med ordet relativt

Här är några exempelmeningar med ordet relativt:

 • Det är relativt enkelt att lära sig att spela ett instrument om man övar regelbundet.
 • Jag känner mig relativt pigg idag, trots att jag inte sov så mycket i natt.
 • Priserna på matvaror kan variera relativt mycket mellan olika butiker.
 • Det är relativt vanligt att uppleva stress och ångest i dagens samhälle.
 • Vi har relativt kort tid på oss att färdigställa projektet, så vi måste arbeta effektivt.
 • Min lön är relativt hög jämfört med vad jag tjänade tidigare i min karriär.
 • Vi har relativt många alternativ att välja mellan när det gäller semesterresor.
 • Det är relativt svårt att få tag på biljetter till den populära konserten.
 • Antalet besökare på mässan var relativt lågt i år jämfört med förra året.
 • Det är relativt vanligt att människor känner sig ensamma och isolerade i dagens samhälle.

Vad betyder relativt?

 • Förhållandevis: Relativt används för att beskriva att något är i proportion eller förhållande till något annat.
 • Relaterat till: Relativt används också för att beskriva att något är relaterat eller beroende av något annat.
 • Proportionellt: Relativt kan också betyda att något är proportionellt eller i förhållande till något annat.

Relativt är ett ord som används för att beskriva proportioner eller förhållanden. Det kan användas för att beskriva att något är relaterat eller beroende av något annat. Relativt kan också användas för att beskriva att något är proportionellt eller i förhållande till något annat. Detta ord kan vara användbart för att skapa mer nyanserade och precisare beskrivningar av situationer och relationer.