Synonymer på svenska

Synonymer på svenska helt gratis hos Synonymordboken. Här nedan ser du de senast uppdaterade orden. Du kan söka efter synonymer till höger om du besöker oss via en stationär dator och längst ner om du besöker oss med en mobiltelefon.

Skäl

Här är några synonymer till ordet Skäl:

Synonymer till Skäl

Här följer några ord som kan användas som synonymer till ordet Skäl:

 • Anledning
 • Motivering
 • Orsak
 • Grund
 • Ursprung
 • Befogad anledning

Exempel på användning av ordet Skäl

Här följer några exempel på hur ordet Skäl kan användas i meningar:

 • Han gav tre skäl till varför han inte kunde närvara på mötet.
 • Ett starkt skäl för att rösta i valet är att påverka landets framtid.
 • Föräldrarna ville veta hennes skäl till att komma hem så sent.
 • Det fanns inga uppenbara skäl till hans plötsliga förändring i beteende.
 • Många skäl kan ligga bakom en individs beslut att byta jobb.

Varför är ordet Skäl viktigt?

Ordet skäl är centralt inom argumentation och diskussion. Att kunna presentera klara och tydliga skäl till ett påstående eller ståndpunkt kan göra din argumentation starkare och mer övertygande. I juridisk och filosofisk diskussion används termen ofta för att klargöra varför en viss slutsats dragits eller varför en viss handling utförts.

Hur stavas Skäl?

Skäl stavar man S-K-Ä-L. Korrekt stavning är avgörande för att meddela budskapet tydligt och undvika missförstånd.

Skäl, Skälet eller Skälen? Vad är rätt böjning?

Ordet Skäl är ett substantiv och dess böjning varierar beroende på sammanhanget. I bestämd form singular blir det Skälet och i plural blir det Skälen.

Skäl på engelska

Ordet Skäl översätts oftast till ”Reason” på engelska, men beroende på kontext kan det även översättas som ”Cause” eller ”Motive”.


Hittar du något fel i texten ovan får du gärna tipsa oss om det så vi kan titta på det och rätta till det. Observera att synonymer och exempel på användning kan variera beroende på kulturell eller språklig kontext.

Kiliasm

Här är några synonymer till ordet Kiliasm:

Synonymer till Kiliasm

Här följer några ord som kan användas som synonymer till ordet Kiliasm:

 • Millenarianism
 • Tusenårsriket

Exempel på användning av ordet Kiliasm

Här följer några exempel på hur ordet Kiliasm kan användas i meningar:

 • Många kristna grupper tror på Kiliasm som en framtida period av jordiskt paradis.
 • Kiliasm var en populär tro under de första kristna århundradena.
 • Det finns olika tolkningar av Kiliasm inom kristendomen.

Vad betyder Kiliasm?

Kiliasm refererar till tron på ett tusenårigt jordiskt rike där Kristus regerar innan världens slut. Det är en form av millennarianism och är baserat på en tolkning av Uppenbarelseboken i Nya testamentet.

Hur stavas Kiliasm?

Kiliasm stavar man K-I-L-I-A-S-M. Korrekt stavning är avgörande för att meddela budskapet tydligt och undvika missförstånd.

Kiliasm, Kiliasmen eller Kiliasmen? Vad är rätt böjning?

Ordet Kiliasm är ett substantiv och böjs inte på samma sätt som verb. Därför skulle man i plural kunna säga Kiliasmer.

Kiliasm på engelska

Ordet Kiliasm översätts till ”Millenarianism” eller ”Chiliasm” på engelska. Det beskriver tron på ett tusenårigt jordiskt rike med Kristus som regent.


Hittar du något fel i texten ovan får du gärna tipsa oss om det så vi kan titta på det och rätta till det. Observera att synonymer och exempel på användning kan variera beroende på kulturell eller teologisk kontext.

Hyra

Här är några synonymer till ordet hyra:

Synonymer till hyra

Här följer några ord som kan användas som synonymer till ordet hyra:

 • Leasa
 • Arrende
 • Uthyra
 • Lejda
 • Renta
 • Chartra
 • Låna
 • Boka
 • Anlita
 • Uthyrning

Exempel på användning av ordet hyra

Här följer några exempel på hur ordet hyra kan användas i meningar:

 • Jag valde att hyra en lägenhet istället för att köpa en.
 • Hyra för lokalerna har ökat markant det senaste året.
 • Vi behöver hyra en bil under semestern.
 • Företaget beslutade att hyra extra personal under högsäsongen.
 • Det är billigare att hyra än att äga i den här staden.
 • Vi måste förnya vårt hyresavtal innan det löper ut.
 • Hyra av maskiner kan vara en kostnadseffektiv lösning för småföretag.
 • Om du inte kan bestämma dig för vilken bil du vill ha, kan du överväga att hyra en först.
 • Många turister väljer att hyra cyklar för att utforska staden.
 • Jag ska hyra en film ikväll och bara koppla av.

Vad betyder hyra?

Hyra är en term som används för att beskriva en överenskommelse där en person betalar för att använda något som tillhör någon annan, vanligtvis under en bestämd tid. Det kan referera till fastigheter, fordon, tjänster eller andra objekt. Att förstå innebörden av ”hyra” i olika sammanhang kan hjälpa till att navigera och ta välgrundade beslut baserade på kostnad och nytta.

Hur stavas hyra?

Hyra stavar man precis som det låter: H-Y-R-A. Alltså inte Hyyra eller Hyraa.

Hyra eller hyraa? Vad är rätt stavning?

Rätt stavning av ordet är hyra. Det ska alltså inte skrivas med två ”y” eller två ”a”. ”Hyra” beskriver en överenskommelse att använda något i utbyte mot betalning.

Att skriva ”hyraa” skulle vara grammatiskt inkorrekt. I svenska språket skrivs ordet ”hyra” med endast ett ”y” och ett ”a”.

Därför ska man skriva ”hyra” när man menar betalning för användning av något under en viss tid.


Har du hittat något fel här ovan blir vi glada om du vill tipsa oss om det så vi kan rätta till det så snabbt vi kan.

Tackla

Här är några synonymer till ordet Tackla:

Synonymer till tackla

Här följer några ord som kan användas som synonymer till ordet tackla:

 • Adressera
 • Hantera
 • Åtgärda
 • Konfrontera
 • Behandla

Exempel på användning av ordet tackla

Här följer några exempel på hur ordet tackla kan användas i meningar:

 • Företaget behöver tackla de nya utmaningarna för att vara konkurrenskraftiga.
 • Hur ska vi tackla klimatkrisen på ett effektivt sätt?
 • Regeringen måste tackla problemet med arbetslöshet.
 • Det är viktigt att tackla frågor om mental hälsa med känslighet och förståelse.
 • Vi behöver tackla de etiska problemen med artificiell intelligens.

Vad betyder tackla?

Tackla refererar till att konfrontera eller hantera en svårighet eller utmaning. Det kan inkludera att ta itu med komplexa frågor, lösa problem, eller adressera utmanande situationer på ett effektivt och metodiskt sätt.

Hur stavas tackla?

Tackla stavar man T-A-C-K-L-A. Korrekt stavning är avgörande för att meddela budskapet tydligt och undvika missförstånd.

Tackla, tacklar eller tacklade? Vad är rätt böjning?

Ordet tackla böjs beroende på tid och aspekt. I presens blir det tacklar, i preteritum blir det tacklade och i supinum blir det tacklat. Exempel: ”Vi tacklar problemet nu”, ”Vi tacklade problemet igår” och ”Vi har tacklat problemet”.

Tackla på engelska

Ordet tackla översätts till ”tackle” på engelska. Det används för att beskriva handlingen av att ta itu med eller hantera en svårighet eller utmaning. Exempel på användning kan vara ”We need to tackle the issue head-on” (Vi behöver tackla problemet direkt) eller ”The government is tackling the unemployment problem” (Regeringen tacklar arbetslöshetsproblemet).


Hittar du något fel i texten ovan får du gärna tipsa oss om det så vi kan titta på det och rätta till det.

Förvirrad

Här är några synonymer till ordet förvirrad:

Synonymer till förvirrad

Här följer några ord som kan användas som synonymer till ordet förvirrad:

 • Desorienterad
 • Yrvaken
 • Grumlig
 • Oredig
 • Rörig
 • Okoncentrerad
 • Konfunderad
 • Förbryllad
 • Perplex
 • Oklar
 • Förvirring
 • Besvärad

Exempel på användning av ordet förvirrad

Här följer några exempel på hur ordet förvirrad kan användas i meningar:

 • Han kände sig förvirrad efter att ha vaknat mitt i natten.
 • Hennes förklaring gjorde honom ännu mer förvirrad än tidigare.
 • Det är vanligt att känna sig förvirrad när man lär sig något nytt.
 • Vi måste reda ut den förvirrade situationen för att gå vidare.
 • Han kände sig förvirrad över de motstridiga informationerna han mottog.
 • Det är viktigt att söka klarhet när man känner sig förvirrad för att undvika missförstånd.
 • Hon kunde inte göra klart för sig varför hon kände sig så förvirrad.
 • Förvirringen över beslutet visade att det fanns flera okända faktorer inblandade.
 • Det är vanligt att känna sig förvirrad i en komplex och föränderlig värld.
 • Jag är fortfarande osäker och förvirrad över det nya förslaget.

Vad betyder förvirrad?

Förvirrad används för att beskriva en känsla av osäkerhet, otydlighet eller desorientering. Det kan handla om att känna sig osäker eller ha svårt att förstå eller tolka information, händelser eller situationer. En förvirrad person kan känna sig överväldigad av för många stimuli, komplex information eller motstridiga känslor. Det är viktigt att hantera förvirring konstruktivt, söka klarhet och förståelse för att navigera effektivt genom komplexa och utmanande situationer.

Upptäckt

Här är några synonymer till ordet Upptäckt:

Synonymer till Upptäckt

Här följer några ord som kan användas som synonymer till ordet upptäckt:

 • Avslöjande
 • Fynd
 • Acklamation
 • Genombrott
 • Inblick
 • Insikt
 • Revelation
 • Upptäckt
 • Upplysning
 • Uppfattning
 • Uppenbarelse
 • Upptäckelse

Exempel på användning av ordet Upptäckt

Här följer några exempel på hur ordet upptäckt kan användas i meningar:

 • Du bör fundera över upptäckten av det du just har lärt dig.
 • Hennes ord ledde till en djupare upptäckt än vad som först verkade.
 • Det är viktigt att förstå upptäckten av de ord man använder.
 • Vi måste granska upptäckten av problemet för att hitta en lösning.
 • Upptäckten av hans handlingar var svåra att tolka.
 • Det är viktig att vara medveten om upptäckten av de ord man använder för att undvika missförstånd.
 • Han kunde inte uttrycka upptäckten av sina känslor på ett tillfredsställande sätt.
 • Upptäckten av hans beslut innebar att han ville ta fullständig kontroll över situationen.
 • Det är viktigt att inte missförstå upptäckten av det hon sa.
 • Jag är fortfarande osäker på upptäckten av det nya förslaget.

Vad betyder Upptäckt?

Upptäckt är en term som används för att beskriva processen att hitta, lära eller inse något nytt. Det handlar om att förstå nya saker, bortom det redan kända eller uppenbara. Upptäckt kan också användas som ett sätt att beskriva insikten eller den förståelse som en person erhåller genom observation eller erfarenhet. Det är viktigt att ha en korrekt förståelse av upptäckten av olika koncept och uttryck för att kunna kommunicera effektivt och undvika missförstånd.

Explicit

Här är några synonymer till ordet explicit:

Synonymer till Explicit

 • tydlig
 • klar
 • utförlig
 • direkt
 • otvetydig
 • uppenbar
 • uttrycklig
 • precis
 • exakt
 • unmissable
 • tydliggjord
 • öppen
 • fastslagen
 • utan tvivel
 • fullständig
 • klargjord

Exempelmeningar med ordet explicit

Här är några exempelmeningar med ordet explicit:

 • Vi behöver en explicit förklaring på vad som hänt.
 • Författaren gav en explicit beskrivning av händelseförloppet i boken.
 • De gav oss explicit instruktioner om hur vi skulle utföra arbetet.
 • Det var en explicit varning om att inte gå närmare kanten.
 • Kontraktet inkluderade en explicit klausul som reglerade försäkringsansvaret.
 • Det var en explicit kravspecifikation som specificerade vilka funktioner som skulle finnas i produkten.
 • Det är viktigt att vara explicit när det gäller att sätta gränser och förväntningar i en relation.
 • Politikern gjorde en explicit uttalande om sin inställning till invandring.
 • Vi måste ge en explicit förklaring till varför vi behöver den här informationen.
 • De gav oss en explicit instruktion om hur man skulle använda apparaten.

Vad betyder explicit?

 • Klart och tydligt: Explicit betyder främst klart och tydligt och används för att beskriva något som är uttryckt på ett otvetydigt sätt, utan tvetydighet eller missförstånd.
 • Grafiskt eller sexuellt explicit: Explicit kan också användas för att beskriva något som är grafiskt eller sexuellt explicit, det vill säga något som innehåller detaljerad eller grafisk beskrivning av sexuella handlingar eller våld.
 • Tydlighet: Explicit kan också användas för att betona att något är uttryckt tydligt eller klart, eller för att beskriva någon som är öppen och uppriktig i sitt sätt att tala eller skriva.
 • Uttalat: Explicit kan också betyda uttalat eller uttryckt direkt och utan omsvep, särskilt i fråga om åsikter eller känslor.
 • Omvänt: Explicit kan också betyda att något är så självklart eller uppenbart att det inte behöver uttryckas eller förklaras på ett detaljerat sätt.

Ordet explicit används för att beskriva något som är tydligt och klart uttryckt, utan missförstånd eller tvetydighet. Det kan också användas för att beteckna något som är direkt och omedelbart uttryckt. En explicit förklaring eller instruktion är en som är tydlig och utförlig utan utelämnanden eller missförstånd.

Det är viktigt att komma ihåg att orden kan ha olika betydelser beroende på sammanhanget de används i. Ordet explicit kan alltså betyda olika saker beroende på vilken kontext det används i. Det är också viktigt att tänka på att användningen av ordet kan variera mellan olika regioner eller kulturer.

Framförallt eller framför allt

Framförallt eller framför allt? Vilket är rätt? Både framför allt och framförallt är korrekta sätt att skriva uttrycket på svenska, men de används i något olika sammanhang. Här är en mer detaljerad förklaring:

 • Framför allt: Används när du vill betona ”allt” i meningen. Det används oftast i början av en mening eller efter en komma, för att betona det viktigaste punkten eller aspekten i en diskussion eller argumentation. Exempel: ”Han är, framför allt, en ärlig person.” Här betonas att personens ärlighet är det mest framträdande eller viktigaste draget.
 • Framförallt: Används som en synonym till ”särskilt” eller ”speciellt”. Exempel: ”Hon gillar att äta frukt, framförallt äpplen.” Här betyder ”framförallt” ungefär ”särskilt” eller ”i synnerhet”.

Observera att det finns lite olika åsikter om när man ska använda ”framför allt” jämfört med ”framförallt”. Svenska språket förändras ständigt och olika regler och konventioner kan vara föremål för diskussion. Generellt sett kan du dock följa riktlinjerna ovan för att avgöra när du ska använda ”framför allt” respektive ”framförallt”.

En bra tumregel för framförallt eller framför allt

En bra tumregel är att om du kan ersätta ”framförallt” med ”särskilt” eller ”speciellt” och meningen fortfarande har samma innebörd, då är det korrekt att skriva det som ett ord. Om du istället vill betona vikten av ”allt” i meningen, bör du skriva det som två ord, ”framför allt”.

Kom ihåg att detta gäller för skriftligt språk; i tal skiljer sig inte uttrycken åt och det är upp till skribenten eller talaren att bestämma vilken form som bäst passar innehållet och tonen i deras text eller tal. Om du är osäker kan det vara bra att konsultera en ordbok, grammatikbok eller pålitlig webbplats för mer information.


Är det något fel på sidan Framförallt eller framför allt?

Om du har hittat något fel på sidan Framförallt eller framför allt får du väldigt gärna tips oss om det. Ibland smyger det sig in fel och då vill vi rätta till dessa så snabbt vi kan.

Individuellt

Här är några synonymer till ordet individuellt:

Synonymer till individuellt

Här följer några ord som kan användas som synonymer till ordet individuellt:

 • Personligt
 • Enskilt
 • Självständigt
 • Unikt
 • Separat

Exempel på användning av ordet individuellt

Här följer några exempel på hur ordet individuellt kan användas i meningar:

 • Hon har en individuell stil som skiljer henne från mängden.
 • Han arbetar bäst individuellt, utan störningar från andra.
 • I skolan arbetar vi med individuellt lärande, så att varje elev får den hjälp och stöd de behöver.
 • Varje medarbetare har individuella mål som de ska sträva efter att uppnå.
 • Individuellt ansvar är viktigt för att bevara vår planets hälsa.

Vad betyder individuellt?

Individuellt är en term som används för att beskriva något som är specifikt för eller unikt för en enskild person eller enhet. Det kan referera till ett sätt att arbeta eller lära sig, där en individ arbetar på egen hand, oberoende av andra, eller att utbildning är skräddarsydd för varje elevs unika behov och förmågor. Dessutom kan ”individuellt” betona det unika hos varje person, deras speciella egenskaper eller sätt att uttrycka sig på. Det är viktigt att uppskatta och erkänna varje individs unika bidrag för att skapa ett mer inkluderande och dynamiskt samhälle.

Äng

Här är några synonymer till ordet Äng:

Synonymer till äng

Här följer några ord som kan användas som synonymer till ordet äng:

 • Gräsmark
 • Slätt
 • Bete
 • Gräsfält
 • Pasture
 • Gräsland
 • Meadow
 • Grönbete
 • Gräsplätt
 • Ljungmark

Exempel på användning av ordet äng

Här följer några exempel på hur ordet äng kan användas i meningar:

 • Barnen sprang glatt över ängen i jakt på fjärilar.
 • På våren blommar ängen upp i alla regnbågens färger.
 • Kossorna betade lugnt på den soliga ängen.
 • Det är härligt att ha en picknick på en blommande äng.
 • Från bergets topp hade man en underbar utsikt över den vidsträckta ängen.
 • Fåglarna kvittrade och vinden rufsade mjukt i gräset på ängen.
 • Många arter av vilda blommor kan hittas på denna äng.
 • Ängen vid huset är perfekt för sommarens lekar och spel.
 • När regnet föll, doftade ängen så friskt och jordnära.
 • Varje morgon gick hon sin promenad och passerade den vackra ängen.

Vad betyder äng?

Äng refererar till en öppen mark täckt av gräs, oftast omgiven av träd eller skog. Ängar kan vara naturliga eller skapade av människor genom jordbrukspraxis. De kan användas för betesmark för djur eller för rekreation. Ängar är viktiga ekosystem som stöder en mängd olika växter och djur och erbjuder en rad ekologiska tjänster, inklusive erosionsskydd och pollinatorhabitat.

Hur stavas äng?

Äng stavar man precis som det låter: Ä-N-G. Alltså inte Ängg eller eng.

Äng, ängen eller ängarna? Vad är rätt böjning?

Rätt böjning av ordet är äng i singular, ängen i bestämd form singular, och ängarna i bestämd form plural. ”Äng” betecknar en gräsmark, medan ”ängen” och ”ängarna” är specifika former som hjälper till att peka ut en specifik äng eller flera ängar. Det är viktigt att använda rätt form av ordet beroende på sammanhanget.