Synonymer på svenska

Synonymer på svenska helt gratis hos Synonymordboken. Här nedan ser du de senast uppdaterade orden. Du kan söka efter synonymer till höger om du besöker oss via en stationär dator och längst ner om du besöker oss med en mobiltelefon.

Undvika synonym

Här är några synonymer till ordet Undvika:

Synonymer till undvika

Här följer några ord som kan användas som synonymer till ordet undvika:

 • Förbigå
 • Undgå
 • Förhindra
 • Skydda sig från
 • Avstå från
 • Undfly
 • Väja
 • Kringgå
 • Undanröja
 • Avgå

Exempel på användning av ordet undvika

Här följer några exempel på hur ordet undvika kan användas i meningar:

 • Han försökte undvika att prata om det känsliga ämnet.
 • Hur kan man undvika förkylning under vintermånaderna?
 • Undvika ögonkontakt kan vara ett tecken på nervositet eller osäkerhet.
 • Det är klokt att undvika onödiga konflikter i arbetslivet.
 • De flesta vill undvika trafikstockningar på väg till jobbet.
 • Med rätt kunskap kan bönder undvika skadedjur på naturliga sätt.
 • För att undvika spridning av viruset bör vi tvätta händerna regelbundet.
 • Att undvika socker och processad mat är bra för hälsan.
 • För att undvika skador bör man värma upp innan träning.
 • Undvika att ta på ansiktet kan minska risken för acne.

Vad betyder undvika?

Undvika används för att beskriva handlingen att medvetet hålla sig borta från något, att avstå från att göra eller närma sig något. Det kan handla om att hålla sig borta från fara, risk eller obehagliga situationer.

Hur stavas undvika?

Undvika stavar man U-N-D-V-I-K-A. Det är viktigt att inte förväxla det med liknande ord eller felstavningar som ”undfika” eller ”undwika” eller ”unvika” som vi ser förekommer en del på Internet.

Undvika, undviker eller undvikes? Vad är rätt böjning?

Ordet undvika kan böjas, till exempel ”undviker” i presens och ”undvek” i preteritum. Det används för att beskriva en aktiv handling att hålla sig borta från eller att avstå från något.

Undvika på engelska

Ordet undvika översätts till ”avoid” på engelska. Det används för att beskriva handlingen att medvetet hålla sig borta från något, vare sig det är en situation, ett beteende eller en risk. ”Avoid” kan användas i meningar som ”Avoid touching your face to reduce the risk of acne” (Undvik att ta på ansiktet för att minska risken för acne) eller ”We should avoid wasting food” (Vi bör undvika att slösa med mat).


Hittar du något fel i texten ovan får du gärna tipsa oss om det så vi kan titta på det och rätta till det.

Opålitlig synonym

Här är några synonymer till ordet Opålitlig:

Synonymer till Opålitlig

Här följer några ord som kan användas som synonymer till ordet opålitlig:

 • Osäker
 • Ostadig
 • Föränderlig
 • Opålitligtvis
 • Opålitbar
 • Osäkerhetsfaktor
 • Svajig
 • Icke-tillförlitlig
 • Opålitligkälla
 • Opålitlighet

Exempel på användning av ordet Opålitlig

Här följer några exempel på hur ordet opålitlig kan användas i meningar:

 • Den opålitliga källan gjorde att jag tvivlade på sanningshalten i uppgifterna.
 • Trots hans opålitliga uppträdande valde jag att lita på honom den här gången.
 • Det är viktigt att verifiera informationen då den kommer från en opålitlig källa.
 • Vi måste vara medvetna om riskerna med att lita på opålitlig information.
 • Opålitliga vittnen kan förvränga rättegångens utfall.
 • Det är viktigt att granska alla fakta noga, särskilt när de kommer från opålitliga källor.
 • Opålitliga produkter leder ofta till kundklagomål och returer.
 • För att undvika missförstånd, bör man undvika att använda opålitlig information.
 • Opålitliga löften skadar ofta relationer och skapar misstro.
 • Jag är osäker på om jag kan lita på denna information, den verkar opålitlig.

Vad betyder Opålitlig?

Opålitlig är en term som används för att beskriva något eller någon som inte är pålitlig eller stabil. Det kan referera till information, personer, produkter eller tjänster som inte håller måttet eller som ofta sviker förväntningarna. Att förstå innebörden av ”opålitlig” i olika sammanhang kan hjälpa till att navigera och ta välgrundade beslut baserade på kvalitet och tillförlitlighet.

Hur stavas Opålitlig?

Opålitlig stavar man precis som det låter: O-P-Å-L-I-T-L-I-G. Alltså inte Opålitlighet eller Opålittlig.

Opålitlig eller O pålitlig? Vad är rätt stavning?

Rätt stavning av ordet är opålitlig. Det ska alltså skrivas som ett sammanhängande ord, inte med mellanrum mellan ”o” och ”pålitlig”. ”Opålitlig” är motsatsen till ”pålitlig” och beskriver något eller någon som inte kan litas på.

Att skriva ”o pålitlig” skulle vara grammatiskt inkorrekt. I svenska språket skrivs prefixet ”o-” ihop med det ord det föregår, såsom i ”okänd”, ”osynlig” eller ”oärlig”.

Därför ska man skriva ”opålitlig” när man menar att något eller någon inte är pålitlig.

Valör synonym

Här är några synonymer till ordet valör:

Synonymer till Valör

 • värde
 • prisnivå
 • färgnyans
 • grad
 • klass
 • sort
 • ton
 • skala
 • kategori
 • dimension
 • storlek
 • intensitet
 • magnitude
 • omfattning
 • betoning

Vad betyder valör?

Här är fem olika förklaringar på vad ordet valör kan betyda:

 • Värde: Valör refererar oftast till det numeriska värdet av en valuta eller andra finansiella instrument.
 • Prisnivå: Valör kan också användas för att beskriva en prisnivå för varor eller tjänster.
 • Färgnyans: Valör kan hänvisa till en specifik färgnyans inom konst, design eller mode.
 • Grad: Valör kan beteckna en grad av kvalitet, svårighetsgrad eller betydelse.
 • Klass: Valör kan också användas för att beskriva en klassificering eller kategori av något.

Exempelmeningar med ordet valör

Här är några exempelmeningar med ordet valör:

 • Den höga valören på dollarn gör att det blir dyrare att importera varor från USA.
 • Bilarna i den högre valören har mer avancerade funktioner och utrustning.
 • Den speciella valören på det gröna i tavlan ger den en unik och levande känsla.
 • Han spelar på en svår valör av gitarr som kräver mycket teknik och träning.
 • Boken är klassificerad i den högre valören av skönlitteratur på grund av dess komplexa teman och stil.
 • Den höga valören på den nya teknologin gör att den bara är tillgänglig för en begränsad kundkrets.
 • De små variationerna i valören på varorna gör att priserna kan skilja sig åt mellan butikerna.
 • Han var tvungen att välja en lägre valör av färg för att uppnå det önskade resultatet i sitt måleri.

Sammanfattning av ordet Valör

Sammanfattningsvis kan valör beskriva ett numeriskt värde, en prisnivå, en färgnyans eller en grad av kvalitet eller betydelse. Det finns flera synonymer som är relaterade till dessa betydelser, inklusive värde, prisnivå, färgnyans, grad, klass, sort, ton, skala, kategori, dimension, storlek, intensitet, magnitude, omfattning och betoning.

Arbeta synonym

Här är några synonymer till ordet arbeta:

Synonymer till arbeta

Det svenska verbet arbeta används ofta för att beskriva handlingen att utföra ett arbete eller vara sysselsatt. Nedan listas några alternativa ord som kan användas för att beskriva att arbeta:

 • Jobba
 • Verka
 • Syssla
 • Verksamhet
 • Utföra
 • Anstränga sig
 • Engagera sig
 • Slita
 • Sköta
 • Utföra arbete

Exempel på användning av ordet arbeta

Här är några exempel på hur verbet arbeta kan användas i meningar:

 • Han började arbeta på det nya projektet med stor entusiasm.
 • Att arbeta i trädgården var hennes favoritsysselsättning.
 • De var tvungna att arbeta övertid för att slutföra uppgiften i tid.
 • Hon älskade att arbeta med barn och hjälpa dem att lära sig.
 • Efter att ha studerat i många år började han äntligen arbeta inom sitt drömyrke.
 • Att arbeta som volontär gav honom mycket tillfredsställelse.
 • Teamet arbetade hårt för att uppnå sina mål.
 • De arbetade tillsammans för att lösa problemet.

Varför är ordet arbeta viktigt?

Verb arbeta är av stor vikt inom flera områden, såsom yrkesliv, utbildning och personlig utveckling. Det används för att beskriva aktiviteter och handlingar som utförs för att uppnå ett mål, utveckla färdigheter eller bidra till samhället. Att förstå och använda ordet ”arbeta” korrekt är viktigt för effektiv kommunikation i många olika situationer.

Hur stavas arbeta?

Arbeta stavar man A-R-B-E-T-A. Det är ett verb som kan ändras beroende på tid och person, till exempel ”arbetar”, ”arbetade”, ”har arbetat”.

Arbeta i olika tempus

Verb arbeta används i olika tempus för att beskriva när arbetet utförs. Exempel: ”Han arbetar nu”, ”Hon arbetade igår”, ”Vi har arbetat hela veckan”.

Arbeta på engelska

Verb arbeta översätts till engelska som ”Work”. Det kan användas i en rad olika sammanhang för att beskriva processen att utföra ett arbete eller vara sysselsatt med något.


Om du finner något som inte stämmer eller har förslag på hur vi kan förbättra texten ovan, tveka inte att kontakta oss. Att noggrant överväga språkanvändning är väsentligt, och dina synpunkter är värdefulla för att vi ska kunna erbjuda korrekt och användbar information till alla. Tänk på att synonymer och användningsexempel kan variera med dialekt, kontext och kulturella omständigheter.

Förståelsen av ordet ”arbeta” och dess korrekta användning är inte bara en fråga om lingvistisk precision utan också en aspekt av praktiskt liv och yrkesutveckling. Genom att djupgående förstå betydelsen och olika användningssätt av ”arbeta” kan vi underlätta kommunikationen och bidra till en mer produktiv och effektiv arbetsmiljö.


Cynisk

Här är några synonymer till ordet cynisk:

Synonymer till Cynisk

 • bitter
 • sarkastisk
 • ironisk
 • skeptisk
 • missbelåten
 • nedlåtande
 • reserverad
 • distanserad
 • kall
 • ohjälpsam
 • hånfull
 • förlöjligande
 • oförskämd
 • fräck
 • kynisk
 • förljugen

Exempelmeningar med ordet cynisk

Här är några exempelmeningar med ordet cynisk:

 • Politikerns cyniska kommentar väckte ilska hos många väljare.
 • Trots allt negativt i världen försöker jag att inte bli för cynisk.
 • Det var en cynisk manöver av företaget att utnyttja de anställdas rädsla för att förlora jobbet.
 • Journalisten avfärdade kritiken mot artikeln som en cynisk attack från motståndarna.
 • Det är cyniskt att utnyttja människors svårigheter för egen vinning.
 • Hans cyniska syn på kärlek gjorde att han hade svårt att få och behålla en partner.
 • Det är cyniskt att tro att politiker agerar utifrån något annat än egenintresse.
 • Trots hennes cyniska yttre visade hon sig vara en varm och generös person på insidan.
 • Genom att skildra världens ondska på ett cyniskt sätt ville författaren få läsaren att reflektera över sin egen moral.
 • Det var en cynisk kommentar från chefen när hen sa att det inte spelade någon roll om de anställda trivdes eller inte, bara de presterade.

Vad betyder cynisk?

 • Kall och skeptisk: Cynisk betyder att man är skeptisk och ofta misstänksam mot mänskligheten och dess handlingar. Det handlar om en kall och bitter syn på tillvaron.
 • Sarkastisk och ironisk: Cynisk kan också beskriva en sarkastisk och ironisk attityd, där man använder överdrift och humor för att visa på samhällets brister och felaktigheter.
 • Nedlåtande och hånfull: En cynisk person kan också vara nedlåtande och hånfull mot andra, och visa en brist på medkänsla och empati.

Cynisk är ett ord som beskriver en kall och skeptisk attityd gentemot mänskligheten och dess handlingar. Cynism är ett uttryck för att uttrycka misstro eller skepticism mot det goda i människor eller situationer. En cynisk person kan också visa en sarkastisk och ironisk attityd. Det finns många olika situationer där cynism kan uppstå, såsom politik, relationer eller arbete.

En vanlig orsak till cynism är upplevelsen av besvikelse eller svek. När man har blivit lurad eller besviken flera gånger kan det vara lätt att anta att alla andra också har dåliga avsikter. En cynisk person kan därför se det negativa i alla situationer och vara skeptisk mot andra människors intentioner.

Cynism kan också uppstå i samband med maktmissbruk. När människor med makt missbrukar den för sina egna syften kan det skapa en känsla av förtroendebrott och cynism mot auktoriteter. Detta kan leda till att människor tappar tron på institutioner eller organisationer som de tidigare har trott på.

Det är viktigt att skilja mellan cynism och realism. En realistisk person kan också vara skeptisk mot det goda i människor och situationer, men en realist ser också möjligheterna och potentialen i det som händer. En cynisk person däremot fokuserar främst på det negativa och avvisar möjligheterna.

Att vara cynisk kan ha negativa konsekvenser på både individuell och samhällsnivå. En cynisk attityd kan leda till att människor tappar tron på varandra och på samhället som helhet. Det kan också leda till att människor ger upp och inte längre kämpar för förändring. Därför är det viktigt att försöka undvika cynism och istället försöka se möjligheterna i det som händer.

I slutändan är det upp till var och en att välja sin inställning till livet och människorna omkring oss. Vi kan välja att vara cyniska och misstroende, eller så kan vi välja att vara optimistiska och förtroendefulla. Oavsett vilket val vi gör är det viktigt att vara medveten om konsekvenserna av våra val och hur de påverkar oss själva och andra.

Cynisk synonym

Upprepa synonym

Här är några synonymer till ordet upprepa:

Synonymer till upprepa

Det svenska verbet upprepa är vanligt användbart när man önskar återge något som redan sagts eller gjorts. Nedan följer några alternativa ord som kan användas för att förmedla handlingen att upprepa:

 • Repetera
 • Återge
 • Göra om
 • Igen
 • Återigen
 • Återsäga
 • Återhämta
 • Återupprepa
 • Återanvända
 • Återinföra

Exempel på användning av ordet upprepa

Här följer några exempel på hur verbet upprepa kan användas i meningar:

 • Kan du upprepa det du sa?
 • Vi måste upprepa experimentet för att bekräfta resultaten.
 • Det är viktigt att inte upprepa samma misstag.
 • Tränaren bad spelarna att upprepa övningen.
 • Historien verkar upprepa sig.
 • För att lära dig glosorna måste du upprepa dem flera gånger.
 • Jag vill inte upprepa min tidigare erfarenhet.
 • Klassikern var så bra att de beslutade att upprepa föreställningen.

Varför är ordet upprepa viktigt?

Verbformen upprepa är central i många sammanhang, från akademiska till vardagliga. Det kan användas för att förstärka ett budskap, garantera att information har förståtts, eller som en metod för inlärning och memorering. Att upprepa kan vara en väg till förbättring genom kontinuerlig övning och bekräftelse av kunskaper eller färdigheter.

Hur stavas upprepa?

Upprepa stavas U-P-P-R-E-P-A. Stavningen är direkt och tydlig, och ordet böjs regelbundet i tid och form.

Upprepa i olika tempus

Ordet upprepa böjs i olika tempus för att ange när handlingen sker. I presens blir det upprepar, i preteritum upprepade, och som supinum används upprepat för att bilda perfekt och pluskvamperfekt.

Upprepa på engelska

Ordet upprepa översätts till engelska som ”Repeat”. Det är användbart i många olika sammanhang och har liknande användning som i svenska för att beskriva handlingen av att göra eller säga något återigen.


Om du har synpunkter eller förbättringsförslag för vår guide om ordet ”upprepa”, är du välkommen att kontakta oss. Ett rikt och varierat språk är en skatt för alla, och din medverkan bidrar till att fördjupa och förbättra denna skatt. Kom ihåg att användningen av synonymer kan skilja sig åt beroende på dialekt, kontext och kulturell bakgrund.

Att korrekt använda ordet ”upprepa” och förstå dess betydelse är viktigt inte bara för språklig precision utan också för att kunna kommunicera effektivt och undvika missförstånd. I utbildningssammanhang är repetition en grundsten för inlärning och memorering, och i det dagliga livet hjälper det oss att skapa rutiner och traditioner som formar vår kultur och samhällsliv.


Komplex synonym

Här är några synonymer till ordet komplex:

Synonymer till komplex

Det svenska adjektivet komplex används ofta för att beskriva något som är mångfacetterat eller svårförståeligt. Nedan listas några alternativa ord som kan användas för att beskriva något komplex:

 • Komplext
 • Komplicerat
 • Intrikat
 • Avancerat
 • Förgrenat
 • Mångdimensionellt
 • Knepigt
 • Svårlöst
 • Flertydigt
 • Oöverskådligt

Exempel på användning av ordet komplex

Här är några exempel på hur adjektivet komplex kan användas i meningar:

 • Problemet var mer komplext än vi först hade antagit.
 • Den vetenskapliga teorin är komplex och kräver fördjupade studier.
 • Att programmera en app kan vara en komplex process som kräver detaljerad kunskap.
 • Organisationens struktur var komplex med många olika avdelningar och team.
 • Hon fann hans personlighet komplex och fascinerande.
 • Människans psyke är en komplex konstruktion av känslor och tankar.
 • Det komplexa pusslet tog timmar att lägga.
 • Förhandlingarna avtäckte en komplex väv av ekonomiska intressen.

Varför är ordet komplex viktigt?

Adjektivet komplex är av stor vikt inom flera fält, inklusive vetenskap, matematik, teknik och humaniora. Det används för att beskriva situationer, system eller föremål som inte lätt kan förstås eller förklaras och som kräver en djupare analys eller förståelse. Att identifiera och erkänna komplexiteten i en fråga kan leda till mer genomtänkta och hållbara lösningar och strategier.

Hur stavas komplex?

Komplex stavar man K-O-M-P-L-E-X. Det är ett ord som behåller samma form oavsett genus eller numerus.

Komplex i singular och plural

Ordet komplex är ett adjektiv och dess form ändras inte mellan singular och plural. Det kan alltså användas i båda fallen utan förändring, exempelvis ”ett komplex problem” eller ”flera komplexa problem”.

Komplex på engelska

Ordet komplex översätts till engelska som ”Complex”. Precis som i svenska kan det användas i en rad olika sammanhang för att beskriva något som är sammansatt eller svårt att genast förstå.


Om du finner något som inte stämmer eller har förslag på hur vi kan förbättra texten ovan, tveka inte att kontakta oss. Att noggrant överväga språkanvändning är väsentligt, och dina synpunkter är värdefulla för att vi ska kunna erbjuda korrekt och användbar information till alla. Tänk på att synonymer och användningsexempel kan variera med dialekt, kontext och kulturella omständigheter.

Förståelsen av ordet ”komplex” och dess korrekta användning är inte bara en fråga om lingvistisk precision utan också en aspekt av kognitiv förståelse. Genom att djupgående förstå komplexa sammanhang och sträva efter att förklara dem på ett tillgängligt sätt kan vi underlätta kommunikationen och bidra till en mer välinformerad och sammanlänkad värld.


Vacker synonym

Här är några synonymer till ordet vacker:

Synonymer till vacker

Det svenska adjektivet vacker har flera synonymer som kan variera beroende på sammanhanget. Här nedan listas några alternativa ord som kan användas:

 • Skön
 • Attraktiv
 • Ståtlig
 • Anslående
 • Bedårande
 • Estetisk
 • Fager
 • Förtjusande
 • Präktig
 • Älsklig

Exempel på användning av ordet vacker

Nedan följer fler exempel på hur adjektivet vacker kan användas i meningar:

 • Hon bar en väldigt vacker klänning till balen.
 • Solnedgången var vacker nog att måla om hela himlen i rosa.
 • Filmen hade en vacker berättelse som rörde vid hjärtsträngarna.
 • Den vackra utsikten från toppen var värd hela klättringen.
 • Han skrev en vacker dikt om naturens under.
 • Den vackra melodin i sången stannade kvar hos mig länge.
 • Hennes vackra leende lyste upp hela rummet.
 • En vacker handling är ofta mer talande än vackra ord.

Varför är ordet vacker viktigt?

Adjektivet vacker är av stor betydelse i estetiska sammanhang, då det används för att beskriva något som är behagligt för sinnena, särskilt synen. Det kan handla om naturskönhet, konst, design eller människors utseende. Att erkänna eller framhäva det vackra i världen kan höja vårt välbefinnande och vår uppskattning för vår omgivning. I litteraturen och poesin är beskrivningar av vackra scener eller personer ett återkommande tema som används för att väcka känslor och skapa stämning.

Hur stavas vacker?

Vacker stavar man V-A-C-K-E-R. Stavningen är relativt rättfram, men det är viktigt att använda rätt form beroende på sammanhanget.

Vacker, vackra eller vackert? Vad är rätt böjning?

Ordet vacker är ett adjektiv och böjs efter genus, numerus och definit eller indefinit form. I obestämd form singular utrum blir det Vacker, i bestämd form singular utrum Vackra och i neutrum Vackert. I plural kan det bli Vackra i alla former.

Vacker på engelska

Ordet vacker kan översättas till engelska på flera sätt beroende på sammanhanget. Några möjliga engelska översättningar är ”Beautiful”, ”Pretty”, ”Handsome”, ”Lovely”, eller ”Gorgeous”. Det är viktigt att välja en översättning som passar den specifika användningen, eftersom ”vacker” kan innebära olika nyanser av estetisk tilltalande beroende på vad det syftar till.


Om du stöter på eventuella felaktigheter i denna text eller har idéer om hur den kan förbättras, är du varmt välkommen att kontakta oss. Det är betydelsefullt att vi tillsammans reflekterar över och utvecklar vårt språkbruk, och ditt deltagande är avgörande för att vi ska kunna erbjuda en ännu bättre resurs för alla som använder vår tjänst. Observera att synonymer och användningsexempel kan skifta beroende på regionala dialekter, kontexter och kulturella sammanhang.

Att uppskatta och korrekt använda ordet ”vacker” går hand i hand med en känsla för estetik och en förmåga att se skönheten i vår omvärld. Det hjälper oss att uttrycka vår beundran för det som berör oss och kan vara ett kraftfullt sätt att förbinda oss med andra. Genom att uppskatta och framhäva vackra ting bidrar vi förhoppningsvis till ett mer positivt samhälle. Tack!


Schyssta

Här är några synonymer till ordet Schyssta:

Synonymer till Schyssta

Det svenska adjektivet ”schyssta” har flera synonymer som kan variera beroende på sammanhanget. Här nedan listas några alternativa ord som kan användas:

 • Rättvisa
 • Upprättvisa
 • Fina
 • Anständiga
 • Reko
 • Tillmötesgående
 • Förstående
 • Generösa
 • Omtänksamma
 • Vänliga
 • Fördelaktiga

Exempel på användning av ordet Schyssta

Nedan följer fler exempel på hur adjektivet Schyssta kan användas i meningar:

 • De erbjöd väldigt schyssta villkor i det nya avtalet.
 • Grannarna var schyssta nog att passa vår post under semestern.
 • Hen fick en schysst behandling av chefen när hen förklarade sin situation.
 • Det är viktigt att vara schysst mot sina medmänniskor i alla lägen.
 • De schyssta priserna i butiken gjorde att kunderna gärna återvände.
 • Det schyssta bemötandet vid intervjun lämnade ett gott intryck.
 • Med sitt schyssta sätt lyckades hon snabbt vinna kollegornas förtroende.
 • Företaget är känt för sina schyssta arbetsförhållanden.

Varför är ordet Schyssta viktigt?

Adjektivet schyssta är av stor betydelse i det sociala sammanhanget, då det används för att beskriva handlingar och beteenden som är rättvisa, respektfulla och vänliga. Att bete sig schysst är en grundläggande aspekt av sociala interaktioner och är ofta en förutsättning för att skapa och underhålla goda relationer både privat och professionellt. I affärsvärlden kan schyssta avtal och rättvisa handelssätt vara avgörande för långsiktiga och hållbara affärsrelationer. Inom pedagogik betonar man vikten av schysst behandling för att främja ett gott klimat i klassrummet och för att alla ska känna sig inkluderade och respekterade.

Hur stavas Schyssta?

Schyssta stavar man S-C-H-Y-S-S-T-A. Stavningen kan ibland uppfattas som klurig, och det är därför viktigt att vara noggrann så att ordets positiva innebörd förmedlas korrekt.

Schysst, Schyssta eller Schysste? Vad är rätt böjning?

Ordet Schysst är ett adjektiv och böjs efter genus, numerus och definit eller indefinit form. I obestämd form singular utrum blir det Schysst, i bestämd form singular utrum Schyssta och i plural kan det bli Schyssta eller Schysste, beroende på dialekt eller stil.

Schyssta på engelska

Ordet Schyssta kan översättas till engelska på flera sätt beroende på sammanhanget. Några möjliga engelska översättningar är ”Fair”, ”Nice”, ”Decent”, ”Kind”, eller ”Generous”. Det är dock viktigt att titta på det specifika sammanhanget för att hitta den mest träffsäkra översättningen, eftersom ”schyssta” kan innebära olika nyanser av vänlighet och rättvisa beroende på situationen.


Om du upptäcker några felaktigheter eller har förslag på förbättringar av texten ovan, är du välkommen att kontakta oss. Det är viktigt att reflektera över språkbruket, och ditt bidrag kan hjälpa oss att förbättra informationen för alla. Kom ihåg att synonymer och exempel på användning kan variera beroende på dialekt, sammanhang och kulturell kontext.

Att förstå och använda ordet ”schyssta” korrekt är inte bara en fråga om språklig noggrannhet utan även ett uttryck för empati och social förståelse. Genom att bete oss schysst och uppmuntra schyssta handlingar kan vi bidra till ett mer rättvist och trevligt samhälle.

Bäst synonym

Här är några synonymer till adjektivet bäst:

Synonymer till Bäst

 • främst
 • utmerkt
 • optimal
 • överlägsen
 • perfekt
 • fenomenal
 • utmärkt
 • prima
 • fantastisk
 • premiär
 • världsklass
 • unsurpassed
 • suverän
 • mästerlig

Exempelmeningar med ordet bäst

Här är några exempelmeningar med ordet bäst:

 • Han är den bästa spelaren i laget och gör alltid sitt bästa på planen.
 • Jag har hört att den här restaurangen serverar den bästa maten i stan.
 • Du är den bästa vännen jag någonsin haft och jag uppskattar alltid din ärlighet.
 • Att investera i högkvalitativa produkter är det bästa sättet att spara pengar på lång sikt.
 • Den här boken anses av många vara en av de bästa romanerna någonsin skrivna.
 • Jag tror att det bästa beslutet vi kan ta just nu är att avvakta och se vad som händer.
 • Jag försöker alltid att göra mitt bästa på jobbet och bidra till företagets framgång.
 • Det är viktigt att ha en positiv attityd och alltid sträva efter det bästa i livet.
 • Att hitta den bästa lösningen på problemet kräver kreativt tänkande och samarbete.
 • Att utmana dig själv och försöka göra bättre varje dag är det bästa sättet att nå dina mål.

Vad betyder bäst?

Här är fem olika förklaringar på vad ordet bäst kan betyda:

 • Superlativ av bra: Bäst är en superlativform av ordet bra och betyder något som är av högsta kvalitet eller prestation.
 • Superlativ av god: Bäst är också en superlativform av ordet god och används för att beskriva något som är mest lämpligt, önskvärt eller fördelaktigt.
 • Topprestanda: Bäst kan också användas för att beskriva någon eller något som har presterat på toppnivå eller överträffat förväntningarna.
 • Högsta grad: Bäst kan också betyda den högsta graden av något, exempelvis den bästa lösningen på ett problem eller den bästa prestationen på en tävling.
 • Favorit: Bäst kan också användas för att beskriva någons favorit, exempelvis den bästa boken, filmen eller maträtten.

Att använda synonymer till ordet bäst kan hjälpa till att variera språket och undvika upprepning i texten. Genom att välja de bästa synonymer som passar sammanhanget kan man göra texten mer intressant och lättläst för läsaren.


Om du märker några fel eller har förslag till hur vi kan förbättra texten om ordet bäst och dess synonymer, är du välkommen att kontakta oss. Vi värdesätter dina åsikter högt eftersom de bidrar till att skapa en mer exakt och användbar resurs för alla. Tänk på att synonymer och exempel på användning kan variera beroende på lokala dialekter, sammanhang och olika kulturella bakgrunder.

Användandet av ordet ”bäst” är inte enbart en fråga om lingvistisk noggrannhet, utan också ett sätt att kommunicera värderingar och bedömningar. När vi uttrycker vad som är bäst i olika sammanhang, delar vi vår uppfattning om högsta kvalitet och prestation. Det är viktigt att reflektera över detta ordval eftersom det kan inspirera strävan efter förbättring och excellens, vilket i sin tur kan leda till positiv utveckling i såväl personliga som professionella sammanhang.