Från och med förkortning

Från och med förkortning är inte en helt vanlig förkortning men skrivs så här:

fr.o.m.

Du börjar alltså med fr för från och sedan en punkt och sedan ett o för och och sedan en punkt till. Sedan kommer det ett m för med och slutligen sista punkten. Du ska ha alla punkter med oavsett om du skriver det mitt i en mening eller i slutet.